برچسب: چالش های بخش خصوصی

بخش خصوصی

چالش های بخش خصوصی

چالش های بخش خصوصی قدمت بخش خصوصی غیر دولتی در اقتصاد به دوران قبل از انقلاب صنعتی قرون پانزدهم و شانزدهم میلادی همزمان با شروع موضوع مالکیت خصوصی بر می­گردد . که البته با شروع انقلاب صنعتی و جهش­های فکری و فناوری بشری و ظهور سرمایه­داری و نیز اقتصاد آزاد ، بیش از پیش نمایان […]