برچسب: اقتصاد چند بعدی

اقتصاد چند بعدی

اقتصاد چند بعدی

تاریخچه : تاریخ اقتصاد به قدمت و تداوم تاریخ مکتوب و مکشوف بشریت است . اقتصاد نیاز انسان بوده و عامل اصلی در تعیین سبک زندگی ، موثر بر آداب و رسوم و فرهنگ جوامع و تعیین کننده­ ی مراحل تاریخی تکامل و رشد جوامع انسانی محسوب می شود . تاریخچه علم اقتصاد به صورت […]