پروژه ۳۳۶ واحدی شهر جدید هشتگرد

اجرای عملیات معماری ، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان مسکونی و پارکینگ بلوک B از پروژه ۳۳۶ واحدی شهر جدید هشتگرد ( به متراژ ۱۶۵۰۰ متر مربع )

  • دسته بندی: رشته : ابنیه ، تاسیسات
  • کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت کیسون
  • تاریخ شروع: ۲۰ آذر، ۱۳۹۵
  • تاریخ تحویل: ۲۰ آذر، ۱۳۹۶
  •  محل اجرای پروژه: هشتگرد