عملیات احداث کامل ایستگاه متروV6

: عملیات احداث کامل ایستگاه متروV6 ( ایستگاه پیامبر ) بهمراه سازه های جانبی در قسمت شمالی خط ۶ مترو و هواکش میان تونلی  V6W6   ، تامین مصالح و ادوات و اجرای عملیات اجرای سازه نگهبان و سازه اصلی تونل ( لایینینگ ) حدفاصل ایستگاه پیامبر (  V6) تا محدوده کارگاه ستاری ، تامین مصالح و ادوات و اجرای عملیات اجرای سازه نگهبان و سازه اصلی ترانزیشن ارتباطی خط ۶ به خط ۱۰

V6W6

  • دسته بندی : رشته : راه – ابنیه – تاسیسات
  • کارفرما : شرکت چیلکو
  • مشاورکارفرما : شرکت مهندسین مشاور بهرو
  • تاریخ شروع : ۳ مرداد، ۱۳۹۵
  • تاریخ تحویل : ۳۱ شهریور، ۱۳۹۷
  •  محل اجرای پروژه: تهران