احداث سه دستگاه سرویس بهداشتی ۲۰۰۰ چشمه

احداث سه دستگاه سرویس بهداشتی ۲۰۰۰ چشمه واقع در صحن مطهر امام ( ره ) فاز ۲

خاکبرداری – تحکیم –  آرماتوربندی –  قالب بندی –  بتن ریزی – نازک کاری –  تأسیسات مکانیکی و برقی

  • دسته بندی: رشته : ابنیه – تاسیسات
  • کارفرما: سازمان بهشت زهرا (س)
  • تاریخ شروع: ۲۰ اسفند ، ۱۳۹۰
  • تاریخ تحویل: ۲۰ اردیبهشت ، ۱۳۹۱
  •  محل اجرای پروژه: تهران