احداث ساختمان بلوک S6 شهید انصاری قزوین

احداث ساختمان بلوک S6 پروژه خیابان شهید انصاری قزوین

خاکبرداری –  تحکیم –  بتن ریزی –  اجرای اسکلت فلزی –  بتن ریزی –  نازک کاری  –  اجرای تأسیسات مکانیکی و برقی

  • دسته بندی: رشته : ابنیه – تاسیسات
  • کارفرما: شرکت ساخت و عمران تدبیر
  • تاریخ شروع: ۲۳ تیر، ۱۳۹۳
  • تاریخ تحویل: ۲۱ بهمن، ۱۳۹۴
  •  محل اجرای پروژه: قزوین