اسکلت بتنی ساختمان میمنت

اجرای عملیات احداث اسکلت بتنی ساختمان میمنت ( راهور ) واقع در سطح محدوده منطقه ۱۰ شهرداری تهران .

خاکبرداری –  تحکیم – آرماتور بندی –  قالب بندی –  بتن ریزی –  نازک کاری –  اجرای تأسیسات مکانیکی و برقی

  • دسته بندی: رشته : ابنیه – تاسیسات
  • کارفرما: شهرداری منطقه ۱۰ تهران
  • تاریخ شروع: ۰۸ آذر، ۱۳۹۳
  • تاریخ تحویل: ۰۷ آذر، ۱۳۹۴
  •  محل اجرای پروژه: تهران