اجرای عملیات ساخت حوضچه های بتنی میان مسیری

اجرای عملیات ساخت حوضچه های بتنی میان مسیری ( شرق تهران )

  • دسته بندی: رشته : ابنیه ، تاسیسات
  • کارفرما: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) قرب کربلا ، واحد اجرایی موسسه اروندان
  • تاریخ شروع: ۱ بهمن، ۱۳۹۶
  • تاریخ تحویل: ۱ خرداد، ۱۳۹۷
  •  محل اجرای پروژه: تهران