اجرای سازه نگهبان و سازه اصلی تونل ( لایینینگ )

تامین مصالح و ادوات و اجرای عملیات اجرای سازه نگهبان و سازه اصلی تونل ( لایینینگ ) حدفاصل ایستگاه پیامبر ( V6) تا محدوده کارگاه ستاری به طول ۴۰۰ متر

  • دسته بندی : رشته : راه – تاسیسات
  • کارفرما : شرکت چیلکو
  • مشاورکارفرما : شرکت مهندسین مشاور بهرو
  • تاریخ شروع: ۱ مهر، ۱۳۹۵
  • تاریخ تحویل: ۱۵ آذر، ۱۳۹۵
  •  محل اجرای پروژه: تهران