استانداردها و گواهینامه های بین المللی

شرکت بین المللیTUV World در سال ۲۰۰۲ در زمینه ثبت و صدور گواهینامه ISO تاسیس گردیده است.

توف TUV مخفف اتحادیه بازرسی و پایش فنی (به آلمانی: Technischer Überwachungs-Verein ) می باشد  توف TÜV ، در آلمان مستقر شده است و بر روی سلامتی کالاهای صنعتی ارائه شده از سوی شرکت‌های مختلف نظارت می نماید.
شرکت توف TUV به عنوان یک مشاور مستقل برمسئولیت نظارت بر سلامت کار کرد ، کالاها یا محصولاتی مانند محصولات کشاورزی حیاتی، دودزایی وسایل نقلیه و استانداردهای ساخت موتورهای خودروهای سنگین و سبک و تاسیسات انرژی را بر عهده دارد .

TUV ها بر پایه بکارگیری دانش و تخصص موجود در صنایع و ایجاد ساختارهای معین به منظور بازرسی و پایش به صورت شخص ثالث و بی طرف، بوجود آمده است .

ایزو ۲۲۱۶۳ ، ISO/TS 22163

ایزو ۲۲۱۶۳ ، ISO/TS 22163 الزامات خاص سیستم مدیریت کیفیت در صنایع ریلی است استاندارد ایزو ۲۲۱۶۳ جایگزین استاندارد IRIS ، استاندارد صنایع بین‌المللی ریلی که توسط موسسه اروپایی صنایع ریلی (UNFIFE ) شده است
استاندارد ISO/TS 22163 بر پایه Annex Sl بر اساس سطح ساختار بالای استاندارد در ۱۰ بندی طراحی‌شده است تمامی استانداردهای مدیریتی ایزو بر این اساس منتشر می‌شود.سازمان‌هایی که بر اساس IRIS Rev 02 ممیزی شده‌اند باید تا تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۸ استاندارد خود را به ISO/TS 22163 انتقال دهند و بر اساس این استاندارد ممیزی و گواهینامه دریافت نمایند.

این استاندارد جهت برآورده سازی نیازهای زیر می‌تواند به کار گرفته شود.

  • نمایش توانایی برآورده سازی نیازهای محصول و خدمات مشتریان و به‌کارگیری الزاماتی قانونی و مقرراتی ، و ..
  • دستیابی به افزایش رضایتمندی مشتری با به‌کارگیری اثربخش سیستم ازجمله بهبود برای فرآیندهای سیستم و تضمین انطباق با مشتری و به‌کارگیری الزامات قانونی و مقرراتی .
  • تمام الزامات استاندارد بین‌المللی عمومی است در هر سازمانی با هر نوع اندازه ، محصول و خدمات به کار می‌رود.

گواهینامه ISO14001

سیستم مدیریت محیط‌زیست ایزو ۱۴۰۰۱، منجر می‌شود صاحبان کسب‌وکار و مدیران در قبال مسئولیت‌های محیط‌زیست شامل پاسخ‌گویی قانونی و مقرراتی، تواناییمدیریت و کنترل ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌ها بیشتر آگاه شوند.
با اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱، شما می‌توانید به سهامداران، مشتریان و کارکنان خود درخصوص تعهدات محیط‌زیست و به دنبال آن کاهش تاثیرات محیط‌زیستاطمینان خاطر دهید.
سیستم مدیریت محیط‌زیست ایزو ۱۴۰۰۱ به‌عنوان استاندارد بین المللی مدیریت محیط‌زیست از سال ۱۹۹۶ توسط سازمان بین المللی ISO منتشرشده است یکچهارچوب نظامند برای مدیریت و کنترل تأثیرات محیط‌زیست محصولات، خدمات و فرآیندهای می‌باشد.

گواهینامه ISO10004

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴ ، راهنمایی جهت استقرار فرآیندهای کارا و مؤثر باهدف و افزایش اعتماد مشتری می‌باشد
استاندارد ISO ۱۰۰۰۴ متعلق به سری استانداردهای رضایت مشتری ISO ۱۰۰۰۰ می‌باشد ISO ۱۰۰۰۱،ISO ۱۰۰۰۲، ISO ۱۰۰۰۴،ISO ۱۰۰۰۳ در جهت اتخاذ رویکردهای پایدار جهت بهبود رضایت مشتری می‌باشد.

استاندارد ISO ۱۰۰۰۴ در تمامی سازمان‌ها فارغ از نوع فعالیت، اندازه سازمان، محصولات و خدمات و.. می‌باشد و تمرکز اصلی استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴ بر روی مشتریان خارج از سازمان می‌باشد

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴ موارد زیر را شامل می‌شود:

مفهوم رضایت مشتری و اصول راهنما

چارچوب پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتری

طرحریزی پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتری

تعریف فرآیندهایی جهت پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتری

نگهداری و بهبود فرآیندهای پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتری

گواهینامه OHSAS 18001

اخذ گواهینامه OHSAS ۱۸۰۰۱، منجر به کاهش خطرات و حوداث ناشی از کار از طریق شناسایی و کنترل ریسک های مرتبط با فعالیت‌های سازمان می‌شود.

استاندارد OHSAS ۱۸۰۰۱ که گاهی به‌صورت اشتباه با نام ایزو ۱۸۰۰۱ بیان می‌شود به‌عنوان یک روش بین المللی جهت ارزیابی و ممیزی سلامت شغل و سیستم مدیریت ایمنی به کار گرفته می‌شود

پیاده سازی OHSAS ۱۸۰۰۱، تعهد سازمان را به قوانین و الزامات ایمنی بهداشت شغلی ، افزایش داده و رضایتمندی کارکنان و طرف‌های ذی نفع را در پی خواهد داشت.

گواهینامه ISO 9001

اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ، به رسمیت شناختن سیستم مدیریت کیفیت شما در سطح جهانی می‌باشد اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ از شرکت گواهی دهنده معتبر، انطباق سیستم مدیریت شما با استاندارد بین المللی ایزو ۹۰۰۱ و تعهد شما به شیوه‌های مرتبط با صنعت، افزایش رضایتمندی مشتریان و فرصت‌های تجاری جدید را منجرمی‌شود.
سازمان جهانی ISO ، استانداردهای بین المللی را تدوین و انتشار می‌نماید، یکی از محبوب‌ترین استانداردهای بین المللی مدیریتی، استاندارد ایزو ۹۰۰۱ می‌باشد.

استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در تمامی سازمان‌ها کاربرد دارد، سازمان‌ها پس از رعایت الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ایزو ۹۰۰۱، برای اینکه بتوانند ادعای خود را اثبات نمایند باید توسط یک شرکت گواهی دهنده معتبر ایزو ممیزی شوند و سپس گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ دریافت نمایند.

گواهینامه ISO 10002

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲  ، راهنمایی برای اجرای اثربخش و کارایی فرآیند رسیدگی به شکایت مشتریان برای تمامی انواع فعالیت های تجاری و غیر تجاری ، از جمله فعالیت های مرتبط با تجارت الکترونیک فراهم می نماید . استاندارد ISO 10002 ، منافع سازمان و مشتریان ، شاکیان و دیگر طرفهای ذی نفع را تامین می نماید.
اطلاعات بدست آمده از فرآیند رسیدگی به شکایت می تواند منجر به بهبود محصولات و فرآیند ها شود و در صورتی که شکایت به درستی رسیدگی شود ، می تواند اعتبار سازمان را صرف نظر از اندازه ، موقعیت و نوع فعالیت بهبود بخشد .
فرآیند اثربخش و کارای رسیدگی به شکایت استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲ ، نیازهای تامین کنندگان و دریافت کنندگان محصولات را منعکس می نماید.
رسیدگی به شکایت توسط فرآیند مطرح شده در استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲ می تواند رضایت مشتری را افزایش دهد .تشویق مشتری به ارائه بازخور ، از جمله ابراز شکایت در صورتی که مستری ناراضی باشد ، می تواند فرصت هایی را دجهت حفط وفاداری مشتری و تایی او فراهم آورد و رقابت پذیری داخلی و بین المللی را فزایش بخشد .

گواهینامه ISO 10668

در سال ۲۰۰۷ موسسه بین المللی استاندارد اقدام به تهیه یک استاندارد بین المللی در زمینه ارزیابی پولی برند نمود. بعد از ۳ سال ایزو ۱۰۶۶۸ – ارزیابی پولی برند- در پائیز سال ۲۰۱۰ منتشر گردید. این استاندارد قواعد مورد نیاز را که برای تعیین ارزش پولی یک برند مورد نیاز است مشخص می کند.
ایزو ۱۰۶۶۸ برای مقاصد متنوع، از قبیل موارد زیر قابل استفاده است:
• حسابداری و گزارش مالی
• عدم پرداخت بدهی و تسویه حساب
• برنامه ریزی مالیاتی
• حمایت قضایی و حل اختلاف
• سرمایگذاری و مشارکت مالی
• اخذ مجوز و مذاکرات اقتصادی
• مدیریت داخلی گزارشات و اطلاعات
• برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت برند.
• تخمین بودجه برند و بازاریابی
• بررسی بهای برند
• تحلیل معماری برند
• برنامه ریزی برای توسعه برند
تحت استاندارد ایزو ۱۰۶۶۸ ارزیاب برند باید هدف از این ارزیابی را بیان کند زیرا این هدف بر اساس ارزش، فرضیات ارزش گذاری و نتیجه نهایی تاثیر می گذارد، تمام این موارد باید برای فردی که گزارش نهایی ارزش گذاری برند را مشاهده می کند شفاف باشد.

گواهینامه HES-MS

اصطلاح  HSE-MSشامل دو عبارت HSE و MS میباشد. HSE مخفف شده کلمات Environment  و safetyو health هست.Health یعنی سلامت ، Safety یعنی ایمنی و Environment یعنی محیط زیست .MS مخفف شده کلمات Management بمعنای مدیریت و system بمعنای سیستم میباشد.

حال میتوان گفت اصطلاح HSE – MS  یعنی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست. ریشه و اساس HSE – MS دو استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS18001 است. چنانچه درهرمجموعه ایی دو استاندارد رابطورتوامان طراحی و پیاده سازی گردد ، اصطلاحاً گفته میشودکه مجموعه HSEراپیاده سازی کرده. بواسطه تمایل مجموعه هابرای پیاده سازی دو استانداردیک مدلی ایجادشدکه بتوان این دواستانداردراترکیب کند.