حضور گروه عمران اریکه در سومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته ( آذر ماه ۹۷ )

بدینوسیله از تمامی دست اندرکاران و فعالین حوزه ابنیه ، حمل و نقل و سرمایه گذار داخلی و خارجی دعوت بعمل می آید در غرفه مربوط به این گروه جهت آشنایی ، تجدید دیدار و نیز تعاملات و تبادلات آخرین دستاوردهای موجود حضور بهم رسانند .

آدرس : مصلی تهران شبستان اصلی

Write a Reply or Comment

5 − سه =